วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การเปรียบเทียบภาพลายเส้นโบสถ์ซานโดมินิกัน(โบสถ์ซานเปโตร) ที่หมู่บ้านโปรตุเกสกับโบสถ์นักบุญยอแซฟและโบสถ์ซางตาครูซ

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร
แผนที่ของกูร์โตแลง(JEAN DE COURTAULIN DE MAGUELLON,1686) อ้างจาก www.ayutthaya history research.com ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ภาพลายเส้นขยายให้เห็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์ซานโดมินิกัน จากแผนที่ของกูร์โตแลงภาพลายเส้นโบสถ์ซานโดมินิกัน(โบสถ์ซานเปโตร) ที่หมู่บ้านโปรตุเกส ทางใต้ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา


โบสถ์ซางตาครูซย่านกุฎีจีน กรุงเทพฯ โดย มิเกล บรังกู(Image by o Miguel Branco, Muito obrigado! )โบถ์นักบุญยอแซฟ อยุธยา

1 ความคิดเห็น: