วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(ร่าง)อาณานิคมฮอลันดาในเอเชียและความขัดแย้งกับชุมชนโปรตุเกสในสยาม

โดย พิทยะ ศรีวยัฒนสาร


ภาพแสดงที่ตั้งถิ่นฐานของอาณานิคมฮอลันดาที่ปัตตาเวีย ค.ศ. 1665 (Dutch settlement in the East Indies. Batavia, Java ปัจจุบัน คือ กรุง จาร์กาตา- Jakarta),
แผนที่แสดงที่ตั้งของเมืองมะละกา อดีตอาณานิคมของโปรตุเกส ขณะอยู่ภายใต้การยึดครองของฮอลันดา(A Dutch map of Malacca 1750. )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น