วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โบราณวัตถุประเภทกล้องยาสูบและกล้องสูบฝิ่นที่พบจากการขุดแต่งโบสถ์ซานเปโตร พ.ศ.2527

โดย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร

ชื่อวัตถุ กล้องยาสูบ ทำจาก สำริด
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ยาว 5 ซม.
อายุสมัย พุทธศตวรรษที่ 22
ประวัติที่มา พบระหว่างทำการขุดแต่งบริเวณหลุม C 12 ระดับ 100-200 ซม.
รายละเอียด ตัวกล้องทำเป็นเหลี่ยม 5 เหลี่ยม

Object : Tobacco Pipr
Material : Bronze Size : 1.5 cm. diameter x 5 cm. long
Period : 16th century Style : Chinese
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No. C12 Stratum : 100-200 cm.
Description : The bowl of the pipe is pentagonal.41
ชื่อวัตถุ กล้องยาสูบ ทำจาก ดินขาว
ขนาด ยาว 4 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7 ซม.
อายุสมัย คศ.1695/1710-1800
ประวัติที่มา พบระหว่างการขุดแต่งโบราณสถานบ้านนักบุญเปโตร หลุม B3 ระดับ 100-150 ซม.
รายละเอียด ประทับหมายเลข 3 และมงกุฎด้วย
41
Object : Tobacco Pipe
Material : White clay
Size : 4 cm. long x 1.7 cm. diameter
Period : 1699/1710-1800 Style : Dutch
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No. B3 Stratum : 100-150 cm.
Description : Bears the figure “3” and a crown.

42
ชื่อวัตถุ กล้องยาสูบ ทำจาก ดินขาว
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 ซม.
อายุสมัย คศ. 1699/1869
ประวัติที่มา พบระหว่างการขุดแต่งโบราณสถานบ้านนักบุญเปโตร หลุม B'7 ระดับ 1-100 ซม.
รายละเอียด ประทับตัวอักษร และมงกุฎด้วย

42
Object : Tobacco Pipe
Material : White clay
Size : 3.8 cm. Diameter
Period : 1699-1767/1769
Style : Dutch
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No.B7 Stratum : 1-100 cm.
Description : Decorated with the letters “DS” and a crown.


43
ชื่อวัตถุ กล้องยาสูบ ทำจาก ดินเผา
ขนาด ยาว 9.5 ซม. สูง 5 ซม. อายุสมัย พุทธิศตวรรษที่ 22-23
ประวัติที่มา ขุดพบระหว่างการขุดแต่งโบราณสถานบ้านนักบุญเปโตร หลุม5 ระดับ 352-400 ซม.
รายละเอียด พบทางภาคเหนือของประเทศไทย ตัวกล้องส่วนที่ใส่ยาเส้นทำเป็นรูปกลีบบัว
สภาพชำรุดแตกหักต่อไว้
43
Object : Tobacco Pipe
Material : Stoneware Size : 9.5 cm. x 5 cm.
Period : 16-17th century
Style : Ayutthaya
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No.C5 Stratum : 352-400 cm.
Description : Of a type common in the northern part of Thailand.
The bowl of the pipe has a design of lotus petals.
Condition poor. Broken parts have been mended.
44
ชื่อวัตถุ กล้องยาสูบ ทำจาก ดินขาว
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. ยาว 5 ซม.
อายุสมัย ไม่ทราบแน่ชัด
ประวัติที่มา ประทับตราลายดอกจิก 3 ดอก เรียงกันในรูปสามเหลี่ยม
หมายเหตุ ไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัด
44
Object : Tobacco Pipe
Material : White clay
Size : 2 cm. diameter x 5 cm. long
Period : Uncertain
Style : Dutch
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Description : Decorated with three clover flowers forming a triangle.
Details of the design are not discernible.


45
ชื่อวัตถุ ก้านกล้องยาสูบ ทำจาก ดินขาว
ขนาด ศูนย์กลาง 9.5 ซม. อายุสมัย พุทธศตวรรษที่ 22-23
ประวัติที่มา ขุดพบระหว่างการขุดแต่งโบราณสถานบ้านนักบุญเปโตร หลุม A'6 ระดับ 0-100 ซม.
รายละเอียด ประทับลวดลายรอบก้านเป็นบางส่วน สภาพชำรุด
45
Object : Tobacco Pipe Stem
Material : White clay

Size : 9.5 cm. long
Period : 16-17th century

Style : Dutch
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No.A6 Stratum : 0-100 cm.
Description : At some points there is a design round the stem.
In poor condition.


46
ชื่อวัตถุ ก้านกล้องยาสูบ ทำจาก ดินขาว
ขนาด ศูนย์กลาง 0.8 ซม. ยาว 7.5 ซม. อายุสมัย พุทธศตวรรษที่ 22-23
ประวัติที่มา ขุดพบระหว่างการขุดแต่งโบราณสถานบ้านนักบุญเปโตร หลุม A'8 ระดับ 150-200 ซม
รายละเอียด ลายเขียนสี
46
Object : Tobacco Pipe Stem
Material : White clay

Size : 0.8 cm. diameter x 7.5 cm. long
Period : 16-17th century

Style : Dutch
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No.A8 Stratum : 150-200 cm.
Description : Colored design.

47
ชื่อวัตถุ กล้องยาสูบ ทำจาก ดินขาว
ขนาด - อายุสมัย พ.ศ. 2210-2440
ประวัติที่มา พบระหว่างการขุดแต่งโบราณสถานบ้านนักบุญเปโตร หลุม B'7 ระดับ 0-100 ซม.
รายละเอียด ประทับอักษร SH และมงกุฏครอบผลิตขึ้นระหว่างปี 1667-1849
สัญลักษณ์ รูปดาวหกแฉกผลิตขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1670-1675/1685
สัญลักษณ์รูปกังหันลม ผลิตขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1667-1870/1880

47
Object : Tobacco Pipe
Material : Terracotta

Size : Various
Period : 1667-1897

Style : Dutch
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No.B7 Stratum : 0-100 cm.
Description : The pipe bearing Reg. No.1.34 is engraved with the letters “SH” and a crown.
Manufactured between the years 1667 and 1849.
The pipe bearing Reg. No.1.190 is engraved with a six-pointed star and was
manufactured between the years 1670 and 1675/1685
Description : The pipe bearing Reg. No.1.50 is engraved with the picture of an upturned monkey.
Manufactured between the years 1667 and 1870/1880.
The pipe bearing Reg. No.1.24 is engraved with the number 27 and a crown

48
ชื่อวัตถุ กล้องยาสูบ ทำจาก ดินขาว
ขนาด ยาว 4.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม.

อายุสมัย พ.ศ. 2230-2483
ประวัติที่มา พบระหว่างการขุดแต่งโบราณสถานบ้านนักบุญเปโตร หลุม A'7 ระดับ 0-100 ซม.
รายละเอียด ประทับตัวอักษร WS มงกุฎครอบย่อมาจาก Willem Stevensz de Jonge สภาพชำรุด
48
Object : Tobacco Pipe
Material : White clay Size : 4.5 cm. long x 2 cm. diameter
Period : 17-20th century Style : Dutch
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No.A7 Stratum : 0-100 cm.
Description : Decorated with the letters “WS” and a crown.
Belived to have belonged to Willem Stevensz de Jonge. In poor condition.
49
ชื่อวัตถุ กล้องยาสูบ ทำจาก ดินขาว
ขนาด ยาว 5.2 ซม. ศูนย์กลาง 2.2 ซม.

อายุสมัย ศ.ศ.1725-1867 ศิลปะฮอลันดา
ประวัติที่มา พบระหว่างการขุดแต่งโบราณสถานนักบุญเปโตร หลุม คูน้ำด้านใต้
รายละเอียด ประทับหมายเลข 75 และมงกุฏด้วย
49
Object : Tobacco Pipe
Material : White Clay

Size : 5.2 cm. Long x 2.2 cm. diameter
Period : 1725-1867

Style : Dutch
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No. Southern moat.
Description : Bears the number ''75'' and a crown


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น