วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โบราณวัตถุสำคัญที่พบจากการขุดแต่งโบราณสถานโบสถ์ซานเปโตร2527 อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาพต้นฉบับในแฟ้มข้อมูลของนักโบราณคดี(ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์)

โดย

พิทยะ ศรีวัฒนสาร

ภาพขยายจากเวบไซต์ของหอจดหมายเหตุอัครสังฆมลฑลกรุงเทพ http://haab.catholic.or.th/history/banprotu.htmlหอจดหมายเหตุอัครสังฆมลฑลกรุงเทพ http://haab.catholic.or.th/history/banprotu.html มีบทความเรื่อง หมู่บ้านโปรตุเกส ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงการเข้ามาของชาวโปรตุเกสในประเทศไทยและกำเนิดของหมู่บ้านโปรตุเกส โดย บาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ และอาจารย์บุญหลง ศรีกนก (กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร) ได้นำนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ปี 4 เดินทางไปศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ที่เมืองพระนครอยุธยา บทความนี้มีภาพโบราณสถานโบราณวัตถุและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งประกอบเนื้อหา ขออนุญาตอ้างอิงและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในการอนุเคราะห์ข้อมูล
โบราณวัตถุสำคัญประกอบบทความนี้ ได้แก่ เหรียญรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ประคำร้อยกางเขนศักดิ์สิทธิ์ เหรียญกษาปณ์จีนและเครื่องถ้วยสีขาวลวดลายพรรรพฤกษา เนื้อละเอียด ดังนี้

หอจดหมายเหตุอัครสังฆมลฑลกรุงเทพ( http://haab.catholic.or.th/history/banprotu.html ) รายงานว่าเป็นชิ้นส่วนเครื่องเคลือบยุโรป ขณะที่นักโบราณคดี(ปฏิพัฒน์ พุ่พงษ์แพทย์)วิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องถ้วยจีนอายุคริสต์ศตวรรษที่17 สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของดร.ปริวรรต ธรรมปรีชากร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องถ้วยจีน ซึ่งระบุว่า เศษเครื่องเคลือบทั้ง 3 ชิ้น "คิดว่าเป็นเคลือบสีขาวเช่นเดียวกัน ผลิตจากกลุ่มเตาเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน สมัยราชวงศ์ชิง รัชกาลจักรพรรดิคังซี ราวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18)"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น