วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โบราณวัตถุประเภทเบี้ยจั่นและเงินตราที่พบจากการขุดแต่งโบสถ์ซานเปโตร พ.ศ.2527ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น