วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โบราณวัตถุประเภทอื่นๆ ที่พบจากการขุดแต่งโบสถ์ซานเปโตร พ.ศ.2527

โดย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร

นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า โบราณวัตถุด้านล่าง เป็นลูกกระสุนปืน ทำจากตะกั่ว เมื่อถูกยิงออกไปกระทบวัตถุอื่นแล้ว ทำให้เปลี่ยนรูปจากทรงกลม เป็นทรงแบน ขอบมน แบน ซึ่งหากไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วก็คงไม่เกิดข้อโต้แย้งอันใด ในที่นี้ ผุ้เขียนใคร่เสนอว่า วัตถุชุดดังกล่าวไม่น่าจะเป็นลูกกระสุนซึ่งถูก(ใช้)ยิงแล้ว เนื่องจากตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นั้น หากลูกกระสุนตะกั่วกระทบกับวัตถุอื่นแล้ว ผิวหน้าของส่วนที่กระทบกับวัตถุอื่นจะยุบเข้าหาส่วนท้าย และสภาพของลูกกระสุนนัดนั้นก็จะมีลักษณะย่นยู่ เสียรูปไปอย่างไม่อาจอาจเดาได้แม่นยำว่าจะรูปร่างเป็นอย่างไร แต่วัตถุด้านล่างนี้ มีผิวหน้าทั้งสองด้านเป็นรูปทรงกลม แบน ขอบมนคล้ายเม็ดกระดุม นอกจกานี้ยังมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกล้เคียงกันทั้ง14 ลูก ดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นกระสุนปืนใช้แล้วอย่างแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น