วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โบราณวัตถุประเภทอาวุธและเครื่องกระสุนที่พบจากการขุดแต่งโบสถ์ซานปโตร พ.ศ.2527

โดย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร

ดาบปลายปืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น