วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โบราณวัตถุประเภทเครื่องใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันที่พบจากการขุดแต่งโบสถ์ซานเปโตร พ.ศ.2527ชื่อวัตถุ เครื่องชั่งน้ำหนัก ทำจาก สำริด
ขนาด กว้าง 1.2 ยาว 1.2 สูง 2.5 ซม.
อายุสมัย ราวพุทธศตวรรษที่ 22-23
ประวัติที่มา พบระหว่างทำการขุดแต่งบริเวณหลุม D 4 ระดับ 200-250 ซม.
รายละเอียด เป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้วางในตาชั่งสำหรับถ่วงน้ำหนัก

Object : Weight
Material : Bronze
Size : 2.1 cm. x 1.2 cm. x 2 cm.
Period : 16-17th century
Style : Ayutthaya
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No. D4 Stratum : 200-250 cm.
Description : Oblong bar for use as a weight on scales.


ชื่อวัตถุ ลูกกุญแจ ทำจาก เหล็ก
ขนาด ยาว 10.7 ซม. อายุสมัย ราวพุทธศตวรรษที่ 22-23
ประวัติที่มา พบระหว่างการขุดแต่งโบราณสถานบ้านนักบุญเปโตร หลุม B 10 ระดับ 100-150 ซม.
รายละเอียด เป็นลูกกุญแจขนาดใหญ่ มีห่วงที่ตอนปลายด้านหนึ่ง ลักษณะเป็นลูกกุญแจประตูสภาพชำรุด

Object : Key
Material : Steel Size : 10.7 cm. long
Period : 16-17th century Style : Ayutthaya
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No. B10 Stratum : 100-150 cm.
Description : This is a large key. It has a ring at one end.
Probably a door-key. The condition is poor.

ชื่อวัตถุ กระดุม ทำจาก สำริด
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สูง 1.3 ซม. อายุสมัย ราวพุทธศตวรรษที่ 22
ประวัติที่มา พบระหว่างทำการขุดแต่งบริเวณหลุม C’12 ระดับ 150-200 ซม.
รายละเอียด ทรงครึ่งวงกลมมีห่วง

Object : Buttons
Material : Bronze
Size : 1 cm. diameter x 1.3 cm. thick
Period : 16th century
Style : Ayutthaya
Background : Unearthed during excavations at Sao Pedro Village.
Site No. C11 Stratum : 150-200 cm.
Description : Hemispherical with a ring.
ชื่อวัตถุ กระดุม ทำจาก สำริด
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สูง 1.6 ซม.
อายุสมัย ราวพุทธศตวรรษที่ 22-23
ประวัติที่มา พบระหว่างทำการขุดแต่งโครงกระดูกหมายเลข 252 หลุม B’12 ระดับ 200-250 ซม.
รายละเอียด ทรงกลมมีห่วง ที่ปลายมีรูปดอกไม้สี่กลีบ

Object : Buttons
Material : Bronze
Size : 1 cm. diameter x 1.6 cm. thick
Period : 16-17th century Style : Ayutthaya
Background : Unearthed during the excavation of skeleton No. 252, Site B12 Stratum : 200-250 cm.
Description : Spherical with a ring. The buttons have a flower petal design at one end.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น