วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เยือนมัสยิดกุฎีหลวง: แบบอย่างการอยู่ร่วมกันของชุมชนต่างวัฒนธรรมกลางกรุงระหว่างอิสลามกับคาธอลิก

โดย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร

เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อ.ประโลม บุญรัศมี เลขานุการเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ณ กรุงเทพฯ ได้เอ่ยปากชวนผู้เขียนเข้าร่วมทำกิจกรรมนำคณะของ National Museum Volunteers เข้าชมโบสถ์คาธิลิก 3 แห่งในกรุงเทพฯที่เกี่ยวข้องกับประวัติความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างสยามกับโปรตุเกส ผู้เขียนจึงเสนอให้เชิญอาจารย์ธีรนันท์ ช่วงพิชิต ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการท่องเที่ยวเชิงชุมชนสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา แห่งชมรมสยามทัศน์เข้าร่วมเป็นวิทยากร

มัสยิดกุฎีหลวงตั้งอยู่คนละฟากคลองกับโบสถ์ซางตาครูซของชุมชนลูกหลานคนไทยเชื้อสายโปรตุเกส ถัดเข้าไปจากปากคลองบางหลวงเล็กน้อย การเข้าชมมัสยิดกุฎีหลวงเป็นจุดหมายต่อเนื่องจากการเข้าชมชุมชนโบสถ์ซางตาครูซ และเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการท่องเที่ยวเชิงชุมชนในพื้นที่กทม.เมื่อปี 2550 จัดโดย สำนักงานท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น