วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกที่คลองวัดราชาธิวาส

โดย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร

คลองวัดราชาธิวาสเป็นจุดที่วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกโคจรมาพบกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการขึ้นระหว่างสองนักปราชญ์แห่งศตวรรษที่19 คือ พระวชิรญาณภิกขุ(พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎ ต่อมา คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4) กับ พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ (Bishop Jean-Baptist Pallegoix)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น