วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เอกสารที่สถานทูตโปรตุเกสจัดพิมพ์

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

เอกสารที่สถานทูตโปรตุเกสจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง500 ปีความสัมพันธ์ สยาม-โปรตุเกส จัดแสดงเป็นนิทรรศการเล็กๆ ที่โรงละครแห่งชาติ(โรงเล็ก)ระหว่างที่มีการสัมมนาทางวิชาการ(Symposium) เรื่อง "500 Years : Europeans in Siam" จัดโดย National Museum Volunteers Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น